Naše společnost se zabývá stavebními, zemními a bouracími pracemi

Bourací práce

Specializací naší firmy je provádění kompletních demolic. Jde především o betonové, železobetonové a zděné stavby v jakémkoli rozsahu včetně veškerých zemních prací. Demolice provádíme za použití vlastní techniky a vyškolených pracovníků, což umožňuje ručit za realizaci prací v nejkratším možném termínu a za maximálního možného bezpečí při odstraňování staveb.

Zemní a stavební práce

Jsme schopni provést zemní a stavební práce v jakémkoli rozsahu. Především se jedná o hrubé terénní práce, úpravy svahů na dálnicích, silnicích a železničních koridorech, výstavba protihlukových stěn, velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce, opravy silnic, výstavby oplocení a jiné. Jsme schopni realizovat náročné zakázky ve stísněném nebo jinak problematickém prostředí s vlastním odborným dozorem. Naši stavební technici disponují zkušenostmi s vedením rozsáhlých staveb a jsou schopni řídit mnoho stavebních procesů na jednom staveništi.

 • příprava pozemků pro stavební práce
 • výkopy, hloubení základů
 • zemní práce ve stísněných podmínkách
 • hutnění
 • rekultivace území po těžbě nebo skládkách
 • čištění říčních koryt
 • skrývka ornice a jiné
 • seřezání krajnic a příkopů
 • opravy silnic a chodníků
 • opravy propustků a mostků
 • výstavba, čistění, modulace a opravy odvodnění

NOVINKY

18

ŘÍJ

Účastníme se Silniční konference 2017 - 18.-19. října 2017.
VÍCE INFORMACÍ

1

ŘÍJ

Dokončení a spuštění nových stránek.
VÍCE INFORMACÍ

KNAP HOLDING SE  ©2019,     Webové stránky od AiVision, s.r.o.