Odvoz odpadu a odborná ekologická likvidace

  • likvidace následků živelných a biologických kalamit
  • manipulace dřeva na skládce
  • rekultivaci průmyslových ploch a skládek
  • výroba a prodej štípaného palivového dříví
  • odvoz dřeva dlouhého i palivového
  • likvidace dřevního odpadu

Recyklace

Demolice i zemní práce jsou propojeny s naší další činností: recyklací. Materiál vyprodukovaný demoliční činností jako je např.: různé druhy sutí, kamenivo apod., ekologicky zpracováváme v místě demolice pomocí mobilních odrazových nebo čelisťových drtičů a třídění surovin na drtě různých frakcí pomocí mobilních třídičů. Tímto způsobem lze ušetřit nemalé finanční prostředky za dopravu a skládkové poplatky. Výsledný produkt recyklace - recyklát, je možno použít přímo na staveništi např. jako zásypový materiál, pro terénní úpravy nebo do podkladových vrstev komunikací.

  • cihelné suti
  • živice
  • betonu
  • železobetonu a dalších stavebních odpadů

NOVINKY

18

ŘÍJ

Účastníme se Silniční konference 2017 - 18.-19. října 2017.
VÍCE INFORMACÍ

1

ŘÍJ

Dokončení a spuštění nových stránek.
VÍCE INFORMACÍ

KNAP HOLDING SE  ©2019,     Webové stránky od AiVision, s.r.o.